InloggenVraag een demo aan

AOS Oost-Nederland

Inzicht krijgen in hoe je lesgeeft door écht naar jezelf te kijken

Samen Opleiden, hoe werkt dat in de praktijk? En hoe gaat dat nu, in tijden van corona? Onderwijsinstellingen staan voor grote uitdagingen, want fysiek samen in de klas lessen geven en beoordelen kan op dit moment niet. Toch blijft het belangrijk om inzicht te blijven krijgen in de manier waarop lesgegeven wordt. Femke Gerritsen, Programmaleider binnen het AOS-ON en Opleidingsfunctionaris bij het Bonhoeffer College, vertelt hoe zij de begeleiding van studenten binnen de opleidingsschool aanpakt, vóór en tijdens de coronacrisis.

Afbeelding1

Opleiden, onderzoeken & ontwikkelen

De AOS-ON is een opleidingsschool in het oosten van Nederland. Het is een samenwerkingsverband van vier opleiders: Windesheim, ILS-HAN, ELAN Universiteit Twente en RDA (Radboud Docenten Academie), en vijf scholen voor voortgezet onderwijs: het Twents Carmel College, het Carmel College Salland, het Bonhoeffer College, het Erasmus en Het Assink lyceum. Een samenwerking tussen de verschillende opleiders en scholen is waar naar gestreefd wordt, omdat er immers veel van elkaar geleerd kan worden. IRIS Connect is een middel om dit doel te bereiken.

"Onze studenten brengen tijdens de opleiding veel tijd door op de werkplek, zo leiden we studenten in de praktijk op tot leraar." 

Samenwerken op verschillende niveaus

Bij de AOS-ON staat de begeleiding van startende leraren al tijdens de studie centraal: “binnen onze opleidingsschool wordt een docent in opleiding begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een schoolopleider, een vakcoach en een instituutsopleider.”

De schoolopleider is een docent die is opgeleid om aankomende studenten te begeleiden op de werkplek. De vakcoach doceert het vak dat de student geeft, dit zorgt voor de vakinhoudelijke en vakdidactische ondersteuning. De instituutsopleider vanuit de lerarenopleiding begeleidt de studenten. Maar ook na het behalen van de lesbevoegdheid gaat de begeleiding door. Het doel van de opleidingsschool is samen opleiden, waarbij de scholen en opleidingsinstituten nauw samenwerken om een duurzame ontwikkeling van leraren te waarborgen.

Objectieve lesobservaties

Binnen de AOS-ON wordt IRIS Connect op het moment binnen de meeste scholen ingezet om lesobservaties effectief in te zetten. Volgens Femke blijven lesobservaties door middel van IRIS Connect objectief: ‘’IRIS Connect geeft inzicht in hoe je je les geeft, doordat je écht naar jezelf leert kijken. Dit is een hele andere toegevoegde dimensie dan wanneer er iemand achterin de klas komt meekijken.’’

‘’Met behulp van IRIS Connect verrijk je eigenlijk de kijk, je leert naar een les kijken vanuit meerdere perspectieven.”

Doordat de lessen teruggekeken kunnen worden, ontstaat er geen discussie over hoe iets nou precies gegaan is. Op deze manier kan er samen vanuit meerdere perspectieven een lesobservatie gedaan worden.

Beoordelen op afstand

Daarnaast wordt IRIS Connect op dit moment ook gebruikt voor het beoordelen van de studenten. ‘’In deze tijd kunnen we niet meerdere volwassenen in een klas samenkomen om een les te bekijken en te beoordelen. Femke vertelt dat er normaal gesproken zeker op twee formele momenten in de klas meegekeken wordt bij de student, maar dat dit momenteel in verband met de coronacrisis niet mogelijk is.

Met IRIS Connect kan de beoordeling gelukkig wel doorgaan, maar dan op afstand: ‘’deze momenten vervangen we nu door het inzetten van IRIS Connect. De beelden worden gedeeld met de beoordelaars.” Op deze manier wordt het leerproces gecontinueerd.

‘’IRIS Connect geeft inzicht in hoe je je les geeft, doordat je echt naar jezelf leert kijken."

Privacy & veiligheid

Daarnaast is Femke erg blij met de privacy en veiligheid die in IRIS Connect beide geborgd zijn: “Het voordeel van IRIS Connect is dat de beelden op een veilige plek staan. Daar komt niemand anders bij. Een ander groot voordeel is dat de leerkracht in opleiding eigenaar is van zijn of haar beelden en zelf bepaalt welke opnames hij of zij wil laten zien.’’ Daarnaast is feedback ontvangen en reflecteren binnen IRIS Connect erg eenvoudig: ‘’In het platform kun je ook stukjes uit de lessen knippen, zodat je heel doelgericht feedback kan vragen.”

“Het voordeel van IRIS Connect is dat de opgenomen beelden op een veilige plek staan.”

Door de samenwerkingen op verschillende niveaus, objectieve lesobservaties, het beoordelen op afstand en de privacy en veiligheid die met IRIS Connect geborgd zijn krijgen studenten van de AOS-ON inzicht in het lesgeven, doordat ze echt naar zichzelf leren kijken.

Benieuwd naar IRIS Connect?

Vraag een demo aan, het is gratis.

Volg ons op social media:
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijsveld. Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden.
Aanmelden nieuwsbrief
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram